Web Analytics

Over SKOcert

Over SKOcert

toetst en certificeert vakbekwaamheid voor diverse beroepsgroepen. Iedere beroepsgroep heeft zijn eigen certificatiesysteem dat binnen de SKO-systematiek toegesneden op de specifieke eisen en behoeften van de betreffende beroepsgroep.

Link toevoegen

Link toevoegen